Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 6.Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (14.-15. marts 2013) (forhandling)
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Afstemningstid
  
8.1.Den flerårige finansielle ramme (afstemning)
  
8.2.Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I (afstemning)
  
8.3.Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 ***I (afstemning)
  
8.4.Retningslinjer for 2014-budgettet - Sektion III ***I (afstemning)
  
8.5.Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (afstemning)
  
8.6.Definition, betegnelse, præsentation og mærkning samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (afstemning)
  
8.7.Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0280(COD))(afstemning)
  
8.8.Fælles markedsordning for for landbrugsprodukter (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0281(COD)) (afstemning)
  
8.9.Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0282(COD))(afstemning)
  
8.10.Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0288(COD))(afstemning)
  
8.11.Energikøreplanen 2050 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 14.Situationen i Egypten (forhandling)
 15.Atomtrusler og menneskerettigheder i Nordkorea (forhandling)
 16.Syrien og den humanitære situation i landet (forhandling)
 17.Situationen i Mali (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Situationen i Ukraine (forhandling)
 20.Forbindelserne mellem EU og Kina (forhandling)
 21.Samarbejds- og kontrolmekanismen: Metoder, nuværende anvendelse og dens fremtid (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (167 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (11672 kb) 
 
Protokol (171 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (1179 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5213 kb) 
 
Protokol (221 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (1044 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (9757 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik