Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 6.14. ja 15. maaliskuuta 2013 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (keskustelu)
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Äänestykset
  
8.1.Monivuotinen rahoitukehys (äänestys)
  
8.2.Kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä ***I (äänestys)
  
8.3.Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta tekemän sopimuksen täytäntöönpano ja neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvät lippuvaltion velvollisuudet ***I (äänestys)
  
8.4.Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat - pääluokka III ***I (äänestys)
  
8.5.Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen (äänestys)
  
8.6.Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely, merkinnät ja maantieteellisten merkintöjen suojaaminen (äänestys)
  
8.7.Yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettävät suorat tuet (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) (2011/0280(COD)) (äänestys)
  
8.8.YMJ-asetus (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) (2011/0281(COD)) (äänestys)
  
8.9.Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun kehittämiseen (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) (2011/0282(COD))(äänestys)
  
8.10.Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta (päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) (2011/0288(COD)) (äänestys)
  
8.11.Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Puhemiehen ilmoitus
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 14.Egyptin tilanne (keskustelu)
 15.Pohjois-Korean ydinaseuhka ja ihmisoikeustilanne (keskustelu)
 16.Syyria ja etenkin maan humanitaarinen tilanne (keskustelu)
 17.Malin tilanne (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 19.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 20.EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)
 21.Yhteistyö- ja seurantamekanismi: menetelmät, nykyinen soveltaminen ja tulevaisuus (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (174 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (11672 kb) 
 
Pöytäkirja (173 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (1287 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (5646 kb) 
 
Pöytäkirja (216 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (939 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (9806 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö