Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2013 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 4.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (14-15 ta' Marzu 2013) (dibattitu)
 7.Avviż mill-Presidenza
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Qafas Finanzjarju Pluriennali (votazzjoni)
  8.2.Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea ***I (votazzjoni)
  8.3.Ir-responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-infurzar tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/13/KE li timplimenta l-Ftehim konkluż mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu ***I (votazzjoni)
  8.4.Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsima III ***I (votazzjoni)
  8.5.Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 (votazzjoni)
  8.6.Id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż (votazzjoni)
  8.7.Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK (Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistutuzzjonali) (2011/0280(COD)) (votazzjoni)
  8.8.Ir-Regolament dwar l-OKS Unika (Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali) (2011/0281(COD)) (votazzjoni)
  8.9.Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali) (2011/0282(COD)) (votazzjoni)
  8.10.Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK (Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali) (2011/0288(COD)) (votazzjoni)
  8.11.Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Avviż mill-Presidenza
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 14.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (dibattitu)
 15.It-theddidiet nukleari u d-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq (dibattitu)
 16.Is-Sirja, b'riferenza speċjali għall-qagħda umanitarja (dibattitu)
 17.Il-qagħda fil-Mali (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Il-qagħda fl-Ukraina (dibattitu)
 20.Relazzjonijiet UE-Ċina (dibattitu)
 21.Il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni u verifika: il-metodoloġija, l-applikazzjoni attwali u l-ġejjieni tiegħu (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (172 kb) Lista tal-Membri preżenti (63 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (11672 kb) 
 
Minuti (202 kb) Lista tal-Membri preżenti (51 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1276 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (5222 kb) 
 
Minuti (231 kb) Lista tal-Membri preżenti (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (1064 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (9750 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza