Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 6.Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (14-15 marca 2013 r.) (debata)
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  
8.1.Wieloletnie ramy finansowe (głosowanie)
  
8.2.System rachunków narodowych i regionalnych ***I (głosowanie)
  
8.3.Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie Konwencji o pracy na morzu ***I (głosowanie)
  
8.4.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcja 3 ***I (głosowanie)
  
8.5.Skład Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (głosowanie)
  
8.6.Definicja, opis, prezentacja, etykietowanie i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (głosowanie)
  
8.7.Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0280(COD)) (głosowanie)
  
8.8.Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0281(COD)) (głosowanie)
  
8.9.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0282(COD)) (głosowanie)
  
8.10.Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0288(COD)) (głosowanie)
  
8.11.Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Sytuacja w Egipcie (debata)
 15.Zagrożenia jądrowe i prawa człowieka w Korei Północnej (debata)
 16.Syria, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej (debata)
 17.Sytuacja w Mali (debata)
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 20.Stosunki UE-Chiny (debata)
 21.Mechanizm współpracy i weryfikacji: metodologia, obecne stosowanie i przyszłość (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (171 kb) Lista obecności (63 kb)    Wyniki głosowań imiennych (11672 kb) 
 
Protokół (202 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (1167 kb) Wyniki głosowań imiennych (5516 kb) 
 
Protokół (224 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (1037 kb) Wyniki głosowań imiennych (9760 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności