Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa grupurilor politice
 3.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 4.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 5.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 6.Pregătiri în vederea reuniunii Consiliului European (14-15 martie 2013) (dezbatere)
 7.Comunicarea Preşedintelui
 8.Votare
  
8.1.Cadrul financiar multianual (vot)
  
8.2.Sistemul de conturi naționale și regionale ***I (vot)
  
8.3.Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I (vot)
  
8.4.Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III ***I (vot)
  
8.5.Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (vot)
  
8.6.Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (vot)
  
8.7.Plăți directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0280(COD)) (vot)
  
8.8.Regulamentul privind OCP unică (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0281(COD)) (vot)
  
8.9.Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală(FEADR) (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0282(COD)) (vot)
  
8.10.Finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0288(COD)) (vot)
  
8.11.Perspectiva energetică 2050 (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Comunicarea Preşedintelui
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 14.Situația din Egipt (dezbatere)
 15.Amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord (dezbatere)
 16.Siria, cu referire specială la situaţia umanitară (dezbatere)
 17.Situaţia din Mali (dezbatere)
 18.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 19.Situaţia din Ucraina (dezbatere)
 20.Relaţiile UE-China (dezbatere)
 21.Mecanismul de cooperare și verificare: metodologie, aplicarea actuală și viitorul său (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (177 kb) Listă de prezență (63 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (11672 kb) 
 
Proces-verbal (209 kb) Listă de prezență (52 kb) Rezultatele voturilor (1172 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (4405 kb) 
 
Proces-verbal (225 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (1032 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (9912 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate