Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Zloženie výborov a delegácií
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 6.Príprava na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013) (rozprava)
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Hlasovanie
  
8.1.Viacročný finančný rámec (hlasovanie)
  
8.2.Systém národných a regionálnych účtov ***I (hlasovanie)
  
8.3.Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 ***I (hlasovanie)
  
8.4.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III ***I (hlasovanie)
  
8.5.Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (hlasovanie)
  
8.6.Definovanie, popis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín (hlasovanie)
  
8.7.Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0280(COD)) (hlasovanie)
  
8.8.Nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0281(COD)) (hlasovanie)
  
8.9.Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0282(COD)) (hlasovanie)
  
8.10.Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0288(COD)) (hlasovanie)
  
8.11.Plán postupu v energetike do roku 2050 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Oznámenie predsedníctva
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zloženie výborov a delegácií
 14.Situácia v Egypte (rozprava)
 15.Jadrové hrozby a ľudské práva v Severnej Kórei (rozprava)
 16.Sýria, s osobitným zreteľom na humanitárnu situáciu (rozprava)
 17.Situácia v Mali (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 20.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)
 21.Mechanizmus spolupráce a overovania: metodika, aktuálne uplatňovanie a jeho budúcnosť (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (172 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (11672 kb) 
 
Zápisnica (200 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (1212 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5010 kb) 
 
Zápisnica (223 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (1040 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (9867 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia