Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 13. marec 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah
 3.Sestava odborov in delegacij
 4.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 6.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (14. in 15. marec 2013) (razprava)
 7.Sporočilo predsedujočega
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Večletni finančni okvir (glasovanje)
  
8.2.Sistem nacionalnih in regionalnih računov ***I (glasovanje)
  
8.3.Odgovornosti države zastave za izvrševanje Direktive Sveta 2009/13/ES o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti in Evropsko federacijo delavcev v prometu, o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu ***I (glasovanje)
  
8.4.Smernice za proračun za leto 2014 - oddelek III ***I (glasovanje)
  
8.5.Sestava Evropskega parlamenta glede na volitve leta 2014 (glasovanje)
  
8.6.Opredelitev, opis, predstavitev, označevanje in zaščita geografskih označb žganih pijač (glasovanje)
  
8.7.Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0280(COD)) (glasovanje)
  
8.8.Uredba o enotni SUT (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0281(COD)) (glasovanje)
  
8.9.Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0282(COD)) (glasovanje)
  
8.10.Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike (odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) (2011/0288(COD)) (glasovanje)
  
8.11.Energetski načrt za leto 2050 (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sporočilo predsedujočega
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Sestava odborov in delegacij
 14.Razmere v Egiptu (razprava)
 15.Jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji (razprava)
 16.Sirija, s posebnim poudarkom na humanitarnih razmerah (razprava)
 17.Razmere v Maliju (razprava)
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Razmere v Ukrajini (razprava)
 20.Odnosi med EU in Kitajsko (razprava)
 21.Mehanizem sodelovanja in preverjanja: metodologija, sedanja uporaba in njegova prihodnost (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (168 kb) Seznam navzočih (63 kb)    Izid poimenskega glasovanja (11672 kb) 
 
Zapisnik (195 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (1315 kb) Izid poimenskega glasovanja (5266 kb) 
 
Zapisnik (214 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (1029 kb) Izid poimenskega glasovanja (9862 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov