Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Utskottens och delegationernas sammansättning
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (debatt)
 7.Meddelande från talmannen
 8.Omröstning
  
8.1.Den fleråriga budgetramen (omröstning)
  
8.2.National- och regionalräkenskapssystemet ***I (omröstning)
  
8.3.Flaggstatens ansvar i fråga om efterlevnaden av rådets direktiv 2009/13/EG om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners’ Associations och European Transport Workers’ Federation om konventionen om arbete till sjöss ***I (omröstning)
  
8.4.Riktlinjer för budgeten för 2014 - Avsnitt III ***I (omröstning)
  
8.5.Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (omröstning)
  
8.6.Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (omröstning)
  
8.7.Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0280(COD)) (omröstning)
  
8.8.Förordningen om en samlad marknadsordning (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0281(COD)) (omröstning)
  
8.9.Stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0282(COD)) (omröstning)
  
8.10.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (beslut om inledande av interinstitutionella förhandlingar) (2011/0288(COD)) (omröstning)
  
8.11.Energifärdplanen för 2050 (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Meddelande från talmannen
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Situationen i Egypten (debatt)
 15.Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (debatt)
 16.Syrien, särskilt med avseende på den humanitära situationen (debatt)
 17.Situationen i Mali (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Situationen i Ukraina (debatt)
 20.Förbindelserna mellan EU och Kina (debatt)
 21.Samarbets- och kontrollmekanismen: metoder, nuvarande tillämpning och dess framtid (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (172 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (11672 kb) 
 
Protokoll (172 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (1259 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5365 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (1037 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (9786 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy