Index 
Jegyzőkönyv
PDF 226kWORD 201k
2013. március 13., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A képviselőcsoportok tagjai
 3.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 6.Az Európai Tanács ülésének előkészítése (2013. március 14–15.) (vita)
 7.Az elnök közleménye
 8.Szavazások órája
  
8.1.A többéves pénzügyi keret (szavazás)
  
8.2.A nemzeti és regionális számlák rendszere ***I (szavazás)
  
8.3.Az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége között létrejött, a tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009/13/EK tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló kötelezettségek ***I (szavazás)
  
8.4.2014. évi költségvetési iránymutatások – III. szakasz ***I (szavazás)
  
8.5.Az Európai Parlament összetétele, tekintettel a 2014-es választásokra (szavazás)
  
8.6.A szeszes italok meghatározása, megnevezése, kiszerelése, címkézése és földrajzi árujelzőinek oltalma (szavazás)
  
8.7.A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat) (2011/0280(COD)) (szavazás)
  
8.8.Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat) (2011/0281(COD)) (szavazás)
  
8.9.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatása (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat) (2011/0282(COD)) (szavazás)
  
8.10.A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat) (2011/0288(COD)) (szavazás)
  
8.11.A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az elnök közleménye
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 14.Az egyiptomi helyzet (vita)
 15.Nukleáris fenyegetések és emberi jogok Észak-Koreában (vita)
 16.Szíria, különös tekintettel a humanitárius helyzetre (vita)
 17.A Maliban uralkodó helyzet (vita)
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.Az ukrajnai helyzet (vita)
 20.Az EU és Kína közötti kapcsolatok (vita)
 21.Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus módszerei, jelenlegi alkalmazása és jövője (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. A képviselőcsoportok tagjai

Marta Andreasen csatlakozott az ECR képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2013. február 27.


3. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE képviselőcsoport:

AFET bizottság: Eleni Theocharous

DEVE bizottság: Eleni Theocharous helyére Andreas Pitsillides

A Palesztin Jogalkotó Tanáccsal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Andreas Pitsillides

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Andreas Pitsillides

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (C(2013)817)

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2013. március 1-jei beérkezésének időpontjától számítva.

Utalva, illetékes: ITRE

- A BIZOTTSÁG FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (C(2013)818)

Kifogás benyújtásának határideje: két hónap, 2013. február 18-i beérkezésének időpontjától számítva.

Utalva, illetékes: ITRE


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és I.A. mellékletének a porított csöves kukorica hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - határidő: 05/06/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2002/58/EK irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - határidő: 07/05/2013)
utalva illetékes: LIBE

- A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet módosításáról (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - határidő: 23/05/2013)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében történő végrehajtásáról és a 831/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - határidő: 13/05/2013)
utalva illetékes: ECON

- A Bizottság rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a porszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - határidő: 07/06/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1451/2007/EK rendeletnek a felülvizsgálati program keretében vizsgálandó biocid termékek további hatóanyagai tekintetében történő módosításáról (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - határidő: 05/06/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének bizonyos adalékanyagok egyes alkoholtartalmú italokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - határidő: 22/05/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes élelmiszer-adalékanyagok használata tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - határidő: 27/04/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről tett állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - határidő: 26/05/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a számítógépek és a kiszolgáló számítógépek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - határidő: 08/06/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a 2006/799/EK, a 2007/64/EK, a 2009/300/EK, a 2009/543/EK, a 2009/544/EK, a 2009/563/EK, a 2009/564/EK, a 2009/567/EK, a 2009/568/EK, a 2009/578/EK, a 2009/598/EK, a 2009/607/EK, a 2009/894/EK, a 2009/967/EK, a 2010/18/EK és a 2011/331/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - határidő: 05/06/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - határidő: 15/05/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének a vas-oxidok és -hidroxidok (E 172), a hidroxipropil-metil-cellulóz (E 464) és a poliszorbátok (E 432–436) bizonyos gyümölcsök jelölésére való használata tekintetében történő módosításáról (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - határidő: 22/05/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - határidő: 26/05/2013)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - határidő: 08/06/2013)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság határozata az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat II. mellékletének módosításáról (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - határidő: 08/06/2013)
utalva illetékes: ENVI


6. Az Európai Tanács ülésének előkészítése (2013. március 14–15.) (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács ülésének előkészítése (2013. március 14–15.) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Karin Kadenbach, Stephen Hughes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a felszólalási időről, Zofija Mazej Kukovič, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz:: Daniel Cohn-Bendit, aki válaszol arra, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében (Az elnök pontosításokat közöl a titkos szavazásra vonatkozóan), Rui Tavares aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz:: Martin Callanan, aki válaszol arra, Joseph Daul, Ashley Fox (a két utóbbi képviselő visszatér a titkos szavazás témájára), Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Gay Mitchell és Göran Färm.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Graham Watson és Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo és Anni Podimata.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Lucinda Creighton.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó február 7–8-i következtetéseiről (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.13-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .

ELNÖKÖL: Martin SCHULZ
elnök

Felszólal Robert Atkins, a mai szavazások órájára előterjesztett módosítások nagy számáról, és Roger Helmer, aki jelzi, hogy az épület előtt az angol zászlót fordítva helyezték el.

Az elnök, aki tájékoztatja a képviselőket, hogy az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően kérte az illetékes bizottságot, azaz az AGRI bizottságot, hogy vizsgálja meg a B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 és a B7-0082/2013 határozatra irányuló javaslathoz benyújtott módosításokat, azonban az AGRI bizottság nem tudta csökkenteni azok számát.

Robert Atkins, aki kéri, hogy e javaslatokat utalják vissza az illetékes bizottsághoz felülvizsgálat céljából (az elnök azt javasolja, hogy e kérést a szavazáskor vesse fel).


7. Az elnök közleménye

Az elnök nyilatkozatot tesz Zoran Gyingyics szerb miniszterelnök meggyilkolásának tizedik évfordulója alkalmából.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. A többéves pénzügyi keret (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0126/2013 és B7-0129/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0126/2013

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0129/2013

Elfogadva (P7_TA(2013)0078)

Felszólalások

Enrique Guerrero Salom az S&D képviselőcsoport 2. módosításra vonatkozó álláspontjáról és Martin Callanan e felszólalásról.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök


8.2. A nemzeti és regionális számlák rendszere ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0079)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0079)


8.3. Az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége között létrejött, a tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009/13/EK tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló kötelezettségek ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009/13/EK tanácsi irányelv végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló kötelezettségekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0080)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Felszólal: a szavazás előtt, Pervenche Berès a jogalkotási állásfoglalás-tervezettel kapcsolatban, aki a Bizottság álláspontját kéri a Parlament által az imént elfogadott módosításokról, Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) és Pervenche Berès, aki az eljárási szabályzat 57. cikke (2) bekezdésének megfelelően a jogalkotási állásfoglalás-tervezetre vonatkozó szavazás elhalasztását javasolja.

A Parlament egyetért e javaslattal. A kérdést ennek megfelelően ismételt vizsgálat céljából visszautalják az illetékes bizottsághoz.


8.4. 2014. évi költségvetési iránymutatások – III. szakasz ***I (szavazás)

Jelentés a 2014. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz - Bizottság [2013/2010(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0081)


8.5. Az Európai Parlament összetétele, tekintettel a 2014-es választásokra (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament összetételéről, tekintettel a 2014-es választásokra [2012/2309(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Társelőadók: Rafał Trzaskowski és Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0082)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0082)

Felszólalások
A szavazás előtt, Gay Mitchell, aki 40 képviselő támogatása mellett azt kéri, hogy az eljárási szabályzat 175. cikke (2) bekezdésének megfelelően utalják vissza a jelentést az illetékes bizottsághoz, Nikolaos Salavrakos, aki támogatja e kérést, valamint Roberto Gualtieri (előadó) aki ellenzi e kérést.

A Parlament elutasította a kérést.

João Ferreira, a 4., 5. és 6., elfogadhatatlannak tartott módosításról.


8.6. A szeszes italok meghatározása, megnevezése, kiszerelése, címkézése és földrajzi árujelzőinek oltalma (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0091/2013

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0083)


8.7. A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat) (2011/0280(COD)) (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat B7-0079/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2013)0084)

Felszólalások
A szavazás előtt, Robert Atkins, aki 40 képviselő támogatása mellett azt kéri, hogy az AGRI bizottság 4 határozatra irányuló javaslatát az eljárási szabályzat 175. cikke (2) bekezdésének megfelelően utalják vissza a jelentést az illetékes bizottsághoz, Giles Chichester, aki támogatja e kérést, és Paolo De Castro (az AGRI bizottság elnöke), aki ellenzi e kérést.

A Parlament elutasította a kérést.

Mairead McGuinness, a szavazás előtt, a 73. módosításról, hogy pontosítást eszközöljön a szavazási listával kapcsolatban, és a szavazás előtt a 107-120. módosításról, hogy szóbeli módosítást javasoljon.

Mivel a szóbeli módosító javaslattal szemben nem emeltek kifogást, azt elfogadták.


8.8. Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat) (2011/0281(COD)) (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat B7-0080/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2013)0085)

Felszólalások
John Stuart Agnew, a szavazás előtt, aki azt kéri, hogy utalják vissza a határozatra irányuló javaslatot az illetékes bizottsághoz (Az elnök emlékeztette őt arra, hogy a közgyűlés már véleményt nyilvánított e kérdésben).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, aki azt javasolja, hogy a 212-235. módosításról egyben szavazzanak (mivel e módosítások részenkénti szavazásra irányuló kérések tárgyát képezik, ezért a javaslatot nem fogadják el).

Iratxe García Pérez, aki azt kéri, hogy a 434. módosításra vonatkozó szavazást ismételjék meg (Az elnök elfogadta a kérést).

Bruno Gollnisch, a végső szavazás után, aki azt kéri, hogy a szavazás további részét halasszák el holnap 11 órára (Az elnök nem járult hozzá a kéréshez).


8.9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatása (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat) (2011/0282(COD)) (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat B7-0081/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2013)0086)


8.10. A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomon követése (az intézményközi tárgyalások megnyitásáról szóló határozat) (2011/0288(COD)) (szavazás)

Határozatra irányuló javaslat B7-0082/2013

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2013)0087)

Felszólalások
Guy Verhofstadt, a végső szavazás után, aki kéri, hogy a szavazás fennmaradó részét halasszák el holnapra, Véronique De Keyser, aki támogatja e javaslatot és Francesco Enrico Speroni aki ellenezte azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasította a kérelmet (262 mellette, 324 ellene, 20 tartózkodás).

Jacky Hénin és Geoffrey Van Orden e kérésre vonatkozóan.


8.11. A 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (szavazás)

Jelentés a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről: egy energiagazdag jövő [2012/2103(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A szavazást a 18. bekezdés értelmében félbeszakítják.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Az elnök Georgios Papastamkos.alelnök rosszulléte miatt felfüggeszti az ülést.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Robert Sturdy közli, hogy pénzügyi érdeke fűződik a B7-0081/2013 határozatra irányuló javaslathoz, és ezért nem vett részt a szavazáson.

Laima Liucija Andrikienė közli, hogy rajta kívül álló okok miatt nem tudott időben Strasbourgba érni a szerdai szavazásra.


(A 14.35-kor megszakított ülést 16.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

11. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy Georgios Papastamkos a szavazások órája során rosszul lett. Megragadja az alkalmat, hogy köszönetet mondjon mindazoknak, akik egyből a segítségére siettek, és hogy átgondolják a szavazások jövőbeli lefolytatását. Az elnök mielőbbi jobbulást kíván Georgios Papastamkosnak.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness és Frank Engel.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Parlament a ECR képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

PETI bizottság: Ryszard Antoni Legutko helyére Marta Andreasen


14. Az egyiptomi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az egyiptomi helyzet (2013/2542(RSP))

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
SURJÁN László alelnök

Felszólal: Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Charalampos Angourakis, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson és Nora Berra.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan és Andreas Mölzer.

Felszólal: Catherine Ashton.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Egyiptomról: a közelmúlt fejleményei (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013);

- Charles Tannock és Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013);

- Willy Meyer és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez és Edward McMillan-Scott, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az egyiptomi helyzetről (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


15. Nukleáris fenyegetések és emberi jogok Észak-Koreában (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Nukleáris fenyegetések és emberi jogok Észak-Koreában (2013/2565(RSP))

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tarja Cronberg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Tunne Kelam és Maria Eleni Koppa.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi és Boris Zala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler és Charles Tannock.

Felszólal: Catherine Ashton és Franz Obermayr, ez utóbbi a „catch the eye” eljárásról.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a nukleáris fenyegetésekről és az emberi jogokról a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux és Peter Šťastný, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nukleáris fenyegetésekről és az emberi jogokról a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013);

- Charles Tannock, Anna Rosbach és Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a nukleáris fenyegetésekről és az emberi jogokról a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa és David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a nukleáris fenyegetésekről és az emberi jogokról Észak-Koreában (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013);

- Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nukleáris fenyegetésekről és az emberi jogokról Észak-Koreában (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013);

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nukleáris fenyegetésekről és az emberi jogokról Észak-Koreában (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.9. pont .


16. Szíria, különös tekintettel a humanitárius helyzetre (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Szíria, különös tekintettel a humanitárius helyzetre (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Andrew Henry William Brons, független.

Az elnök úgy határoz, hogy megadja a szót Catherine Ashton, figyelembe véve egyéb kötelezettségeit. Felszólal: Nicole Sinclaire e határozattal kapcsolatban.

Felszólal: Catherine Ashton.

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, aki kérdést intéz Catherine Ashtonhoz, aki válaszol arra, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens és Pino Arlacchi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Felszólal: Štefan Füle (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.


17. A Maliban uralkodó helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Maliban uralkodó helyzet (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacek Włosowicz, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex és Mariya Gabriel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler és Luis Yáñez-Barnuevo García.

Felszólal: Štefan Füle.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

18. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A S&D képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmeket nyújtotta be az elnöknek:

INTA bizottság: Gianluca Susta helyére Andrea Cozzolino

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Gianluca Susta helyére Debora Serracchiani

Az EU-Horvátország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Debora Serracchiani helyére Gianluca Susta

Az EU-Mexikó parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség: Gianluca Susta helyére Debora Serracchiani

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


19. Az ukrajnai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az ukrajnai helyzet (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacek Olgierd Kurski, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler és Eduard Kukan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Gahler, Elena Băsescu és Bogusław Liberadzki.

Felszólal: Štefan Füle.

A vitát berekesztik.


20. Az EU és Kína közötti kapcsolatok (vita)

Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatokról [2012/2137(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Štefan Füle (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ria Oomen-Ruijten, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emilio Menéndez del Valle, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krzysztof Lisek, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská és Marco Scurria.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška és Iosif Matula.

Felszólal: Štefan Füle és Bastiaan Belder.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.3.14-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


21. Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus módszerei, jelenlegi alkalmazása és jövője (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus módszerei, jelenlegi alkalmazása és jövője (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Victor Boştinaru, Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, független, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vasilica Viorica Dăncilă, és Mariya Gabriel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu és Andrey Kovatchev.

Felszólal: Pino Arlacchi, egy személyes kérdésről Elena Băsescu felszólalását követően, és Elena Băsescu.

Felszólal: Štefan Füle.

A vitát berekesztik.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 505.526/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat