Index 
Proces-verbal
PDF 225kWORD 209k
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa grupurilor politice
 3.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 4.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 5.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 6.Pregătiri în vederea reuniunii Consiliului European (14-15 martie 2013) (dezbatere)
 7.Comunicarea Preşedintelui
 8.Votare
  
8.1.Cadrul financiar multianual (vot)
  
8.2.Sistemul de conturi naționale și regionale ***I (vot)
  
8.3.Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I (vot)
  
8.4.Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III ***I (vot)
  
8.5.Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (vot)
  
8.6.Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (vot)
  
8.7.Plăți directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0280(COD)) (vot)
  
8.8.Regulamentul privind OCP unică (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0281(COD)) (vot)
  
8.9.Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală(FEADR) (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0282(COD)) (vot)
  
8.10.Finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0288(COD)) (vot)
  
8.11.Perspectiva energetică 2050 (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Comunicarea Preşedintelui
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 14.Situația din Egipt (dezbatere)
 15.Amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord (dezbatere)
 16.Siria, cu referire specială la situaţia umanitară (dezbatere)
 17.Situaţia din Mali (dezbatere)
 18.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 19.Situaţia din Ucraina (dezbatere)
 20.Relaţiile UE-China (dezbatere)
 21.Mecanismul de cooperare și verificare: metodologie, aplicarea actuală și viitorul său (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Componenţa grupurilor politice

Marta Andreasen s-a înscris în Grupul ECR de la 27 februarie 2013.


3. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

AFET: Eleni Theocharous

DEVE: Andreas Pitsillides în locul lui Eleni Theocharous

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Andreas Pitsillides

Delegaţia la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Andreas Pitsillides

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


4. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar (C(2013)817)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 1 martie 2013.

Retrimis fond: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (C(2013)818)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 18 februarie 2013.

Retrimis fond: ITRE


5. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii pudrei de știulete de porumb ca substanță activă în anexele I și IA la directivă (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - termen: 05/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securității datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - termen: 07/05/2013)
retrimis fond: LIBE

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - termen: 23/05/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - termen: 13/05/2013)
retrimis fond: ECON

- Regulamentul Comisei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aspiratoare (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - termen: 07/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1451/2007 în ceea ce privește substanțele active suplimentare din produsele biocide care urmează a fi examinate în cadrul programului de reexaminare (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - termen: 05/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea unor aditivi în anumite băuturi alcoolice (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - termen: 22/05/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare și rectificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea anumitor aditivi alimentari (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - termen: 27/04/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declarațiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - termen: 26/05/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică aplicabile computerelor și serverelor informatice (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - termen: 08/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE, 2010/18/CE și 2011/331/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - termen: 05/06/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - termen: 15/05/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea oxizilor și hidroxizilor de fier (E 172), a hidroxipropilmetilcelulozei (E 464) și a polisorbaților (E 432 - 436) pentru marcarea anumitor fructe (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - termen: 22/05/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - termen: 26/05/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de corectare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - termen: 08/06/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Decizia Comisiei de modificare a anexei II la Decizia 2009/861/CE privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din Bulgaria (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - termen: 08/06/2013)
retrimis fond: ENVI


6. Pregătiri în vederea reuniunii Consiliului European (14-15 martie 2013) (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătiri în vederea reuniunii Consiliului European (14-15 martie 2013) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Karin Kadenbach, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în legătură cu timpul alocat luărilor de cuvânt, Zofija Mazej Kukovič, pentru a-i adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Daniel Cohn-Bendit, care a răspuns, Martin Callanan, în numele Grupului ECR (Preşedintele a oferit precizări cu privire la chestiunea votului secret), Rui Tavares, pentru a-i adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Martin Callanan, care a răspuns, Joseph Daul, Ashley Fox (aceştia din urmă au revenit asupra chestiunii votului secret), Nigel Farage, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Bruno Gollnisch, neafiliat, Gay Mitchell şi Göran Färm.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Graham Watson şi Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam şi Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo şi Anni Podimata.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) şi Lucinda Creighton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, referitoare la cadrul financiar multianual și la resursele proprii (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la concluziile Consiliului European din 7-8 februarie privind cadrul financiar multianual (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 13.3.2013.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

Au intervenit Robert Atkins, privind numărul mare de amendamente depuse pentru vot astăzi, și Roger Helmer, pentru a semnala că drapelul Regatului Unit din fața clădirii Parlamentului este arborat invers.

Preşedintele a informat deputații că, în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură, a solicitat comisiei competente, și anume Comisiei AGRI, să examineze amendamentele depuse la propunerile de decizie B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 şi B7-0082/2013, dar Comisia AGRI nu a putut reduce numărul amendamentelor.

Robert Atkins a solicitat trimiterea propunerilor de decizie în cauză pentru reexaminare în cadrul comisiei competente. (Preşedintele i-a sugerat să exprime această cerere la ora votului).


7. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a luat cuvântul cu ocazia comemorării a zece ani de la asasinarea primului ministru sârb, Zoran Djindjic.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Cadrul financiar multianual (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0126/2013 şi B7-0129/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0126/2013

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0129/2013

Adoptat (P7_TA(2013)0078)

Intervenţii

Enrique Guerrero Salom, în legătură cu poziţia Grupului S&D faţă de amendamentul 2, şi Martin Callanan, în legătură cu intervenţia menţionată mai sus.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte


8.2. Sistemul de conturi naționale și regionale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0079)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0079)


8.3. Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind responsabilitățile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0080)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Au intervenit, înainte de vot, referindu-se la proiectul de rezoluţie legislativă, Pervenche Berès (raportoare), pentru a solicita Comisiei să-şi exprime poziţia faţă de amendamentele adoptate cu puţin timp înainte de Parlament, Janusz Lewandowski (membru al Comisiei) şi Pervenche Berès, pentru a propune amânarea votului asupra proiectului de rezoluţie legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu privire la această propunere. S-a considerat, prin urmare, că acest dosar este retrimis comisiei competente spre reexaminare.


8.4. Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III ***I (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014, secțiunea III – Comisia [2013/2010(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0081)


8.5. Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (vot)

Raport referitor la componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 [2012/2309(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Coraportori: Rafał Trzaskowski şi Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0082)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0082)

Intervenţii:

Înainte de vot, Gay Mitchell, cu susţinere din partea a 40 de deputaţi, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 185 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, retrimiterea raportului la comisia competentă, Nikolaos Salavrakos, care şi-a exprimat sprijinul faţă de această solicitare, şi Roberto Gualtieri (raportor), care s-a pronunţat împotriva acestei solicitări.

Parlamentul a respins cererea.

João Ferreira, în legătură cu amendamentele 4, 5 şi 6, pe care Preşedintele le-a declarat inadmisibile.


8.6. Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0091/2013

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0083)


8.7. Plăți directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0280(COD)) (vot)

Propunere de decizie B7-0079/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0084)

Intervenţii:

anterior votului, Robert Atkins, sprijinit de 40 de deputaţi, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 175 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, retrimiterea către comisia competentă a celor patru propuneri de decizie prezentate de Comisia AGRI, Giles Chichester, care şi-a exprimat sprijinul faţă de această solicitare, şi Paolo De Castro (preşedintele Comisiei AGRI), care s-a pronunţat împotriva solicitării.

Parlamentul a respins această cerere.

Mairead McGuinness, înaintea votului la amendamentul 73, pentru a oferi o clarificare în legătură în legătură cu lista de vot şi, înaintea votului asupra blocului de amendamente 107-120, pentru a propune un amendament oral.

Întrucât nici un deputat nu s-a opus luării sale în considerare, acest amendament oral a fost reţinut.


8.8. Regulamentul privind OCP unică (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0281(COD)) (vot)

Propunere de decizie B7-0080/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0085)

Intervenţii:

John Stuart Agnew, înaintea votului, pentru a solicita retrimiterea către comisia competentă a acestei propuneri de decizie (Preşedintele i-a reamintit că Parlamentul s-a pronunţat deja în legătură cu această chestiune).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, pentru a propune ca amendamentele 212-235 să fie supuse la vot în bloc (deoarece, anterior, s-a solicitat ca amendamentele în cauză să facă obiectul unor voturi separate, propunerea nu a fost acceptată).

Iratxe García Pérez, pentru a solicita repetarea votului la l'amendamentul 434 (Preşedintele a acceptat această solicitare).

Bruno Gollnisch, după votul final, pentru a solicita ca celelalte votări să fie amânate pe mâine, la ora 11 (Preşedintele nu a acceptat această solicitare).


8.9. Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală(FEADR) (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0282(COD)) (vot)

Propunere de decizie B7-0081/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0086)


8.10. Finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0288(COD)) (vot)

Propunere de decizie B7-0082/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0087)

Intervenţii:

Guy Verhofstadt, după votul final, pentru a solicita ca restul votărilor să fie amânate pe mâine, Véronique De Keyser, pentru a susţine această solicitare, şi Francesco Enrico Speroni, care s-a opus.

Cu VE (262 pentru, 324 împotrivă, 20 abţineri), Parlamentul a respins cererea.

Jacky Hénin şi Geoffrey Van Orden, în legătură cu această solicitare.


8.11. Perspectiva energetică 2050 (vot)

Raport referitor la Perspectiva energetică 2050, un viitor în materie de energie [2012/2103(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

Votul a fost întrerupt după § 18.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Preşedintele a declarat şedinţa suspendată ca urmare a problemei de sănătate a vicepreşedintelui Georgios Papastamkos.


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Robert Sturdy a precizat că are intrese financiare legate de propunerea de decizie B7-0081/2013, motiv pentru care nu a participat la vot.

Laima Liucija Andrikienė a anunțat că, din motive independente de voința sa, nu a putut să ajungă la Strasbourg la timp pentru votarea de miercuri.


(Şedinţa, suspendată la 14.35, a fost reluată la 16.00.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

11. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a rostit câteva cuvinte privind situația lui Georgios Papastamkos, care s-a simțit rău în timpul votului. Președintele a profitat de acest moment pentru a le mulțumi celor care s-au grăbit să ajute și pentru a lansa un proces de reflecţie cu privire la modul de desfășurare a votului în viitor. Preşedintele i-a urat lui Georgios Papastamkos însănătoșire grabnică.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness și Frank Engel.


12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului ECR, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Comisia PETI: Marta Andreasen în locul lui Ryszard Antoni Legutko


14. Situația din Egipt (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situația din Egipt (2013/2542(RSP))

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Franz Obermayr, neafiliat, Mário David, Libor Rouček, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Barbara Lochbihler, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Charalampos Angourakis, Laurence J.A.J. Stassen, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Mirosław Piotrowski, Nikolaos Salavrakos, Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Ryszard Czarnecki, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Hans-Gert Pöttering, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Gay Mitchell, Boris Zala, Sari Essayah, Peter Šťastný, Alf Svensson şi Nora Berra.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia Costa, Sajjad Karim, Eija-Riitta Korhola, Olle Schmidt, Eduard Kukan şi Andreas Mölzer.

A intervenit Catherine Ashton.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Egipt (2013/2542(RSP)) (B7-0095/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, referitoare la evoluțiile recente din Egipt (2013/2542(RSP)) (B7-0096/2013);

- Charles Tannock şi Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Egipt (2013/2542(RSP)) (B7-0097/2013);

- Willy Meyer şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Egipt (2013/2542(RSP)) (B7-0098/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Egipt (2013/2542(RSP)) (B7-0099/2013);

- Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Egipt (2013/2542(RSP)) (B7-0100/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 14.3.2013.


15. Amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord (2013/2565(RSP))

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Diane Dodds, neafiliată, Tunne Kelam şi Maria Eleni Koppa.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Gerald Häfner, Jacek Protasiewicz, George Sabin Cutaş, Joanna Senyszyn, Pino Arlacchi şi Boris Zala.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke, Barbara Lochbihler şi Charles Tannock.

Au intervenit: Catherine Ashton şi, conform procedurii „catch the eye”, Franz Obermayr.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la amenințările nucleare și drepturile omului în Republica Populară Democrată Coreeană (2013/2565(RSP)) (B7-0132/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux şi Peter Šťastný, în numele Grupului PPE, referitoare la amenințările nucleare și drepturile omului în Republica Populară Democrată Coreeană (2013/2565(RSP)) (B7-0134/2013);

- Charles Tannock, Anna Rosbach şi Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, referitoare la amenințările nucleare și drepturile omului în Republica Populară Democrată Coreeană (2013/2565(RSP)) (B7-0135/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa şi David Martin, în numele Grupului S&D, referitoare la amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord (2013/2565(RSP)) (B7-0136/2013);

- Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la amenințarea nucleară și drepturile omului în Coreea de Nord (2013/2565(RSP)) (B7-0137/2013);

- Tarja Cronberg, Gerald Häfner, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Amelia Andersdotter, Ulrike Lunacek şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la amenințările nucleare și drepturile omului în Coreea de Nord (2013/2565(RSP)) (B7-0138/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 14.3.2013.


16. Siria, cu referire specială la situaţia umanitară (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Siria, cu referire specială la situaţia umanitară (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, şi Andrew Henry William Brons, neafiliat.

Preşedintele a decis să-i dea cuvântul dnei Catherine Ashton, având în vedere celelalte angajamente ale acesteia. A intervenit Nicole Sinclaire privind această decizie.

A intervenit Catherine Ashton.

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, pentru a-i adresa o întrebare dnei Catherine Ashton, care a răspuns, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens şi Pino Arlacchi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Situaţia din Mali (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Mali (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ).

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Jacek Włosowicz, în numele Grupului EFD, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex şi Mariya Gabriel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler şi Luis Yáñez-Barnuevo García.

A intervenit Štefan Füle.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

18. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

INTA: Andrea Cozzolino, în locul lui Gianluca Susta

Delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Debora Serracchiani, în locul lui Gianluca Susta

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Croaţia: Gianluca Susta, în locul lui Debora Serracchiani

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: Debora Serracchiani, în locul lui Gianluca Susta

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


19. Situaţia din Ucraina (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Ucraina (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, Libor Rouček, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Paweł Robert Kowal, în numele Grupului ECR, Jacek Olgierd Kurski, în numele Grupului EFD, Ewald Stadler, neafiliat, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler şi Eduard Kukan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Michael Gahler, Elena Băsescu şi Bogusław Liberadzki.

A intervenit Štefan Füle.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Relaţiile UE-China (dezbatere)

Raport referitor la relațiile UE - China [2012/2137(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder şi-a prezentat raportul.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, în numele Grupului PPE, Emilio Menéndez del Valle, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krzysztof Lisek, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská şi Marco Scurria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška şi Iosif Matula.

Au intervenit: Štefan Füle şi Bastiaan Belder.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 14.3.2013.


21. Mecanismul de cooperare și verificare: metodologie, aplicarea actuală și viitorul său (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Mecanismul de cooperare și verificare: metodologie, aplicarea actuală și viitorul său (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Victor Boştinaru, Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Adrian Severin, neafiliat, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Vasilica Viorica Dăncilă, şi Mariya Gabriel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu şi Andrey Kovatchev.

Au intervenit: Pino Arlacchi, privind un aspect de ordin personal, după intervenția Elenei Băsescu, şi Elena Băsescu.

A intervenit Štefan Füle.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 505.526/OJJE).


23. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.35.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Aviz juridic - Politica de confidențialitate