Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2039(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0018/2013

Внесени текстове :

A7-0018/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0094

Протокол
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург

4. Устав на европейското взаимоспомагателно дружество (разискване)
CRE

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно устава на европейското взаимоспомагателно дружество [2012/2039(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer представи доклада.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията).

Изказаха се: Regina Bastos (докладчик по становището на комисията EMPL), която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Alexandra Thein, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFD, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Françoise Castex.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivo Vajgl и João Ferreira.

Изказаха се: Androulla Vassiliou и Luigi Berlinguer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 14.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност