Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2039(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0018/2013

Predkladané texty :

A7-0018/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0094

Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg

4. Štatút európskej vzájomnej spoločnosti (rozprava)
CRE

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o štatúte európskej vzájomnej spoločnosti [2012/2039(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer uviedol správu.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Regina Bastos (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Alexandra Thein v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFD, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Françoise Castex.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivo Vajgl a João Ferreira.

Vystúpili títo rečníci: Androulla Vassiliou a Luigi Berlinguer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: pozri bod 8.7. zápisnice zo dňa 14.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia