Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2039(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0018/2013

Ingivna texter :

A7-0018/2013

Debatter :

PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0094

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

4. Stadga för europeiska ömsesidiga bolag (debatt)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en stadga för europeiska ömsesidiga bolag [2012/2039(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013)

Luigi Berlinguer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Regina Bastos (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Auke Zijlstra, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Françoise Castex.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivo Vajgl och João Ferreira.

Talare: Androulla Vassiliou och Luigi Berlinguer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 14.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy