Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0130/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 8.11

Приети текстове :

P7_TA(2013)0098

Протокол
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург

5. Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта(2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE, Petra Kammerevert, от името на групата S&D, Morten Løkkegaard, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nicole Sinclaire, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Gerard Batten, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Morten Løkkegaard, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Marco Scurria, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emine Bozkurt, Mitro Repo и Santiago Fisas Ayxela.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказаха се: Georgios Papanikolaou и Jacek Olgierd Kurski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Androulla Vassiliou.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert и Mitro Repo, от името на групата S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid и Marco Scurria, от името на групата PPE, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou и Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch и Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin, от името на групата ECR, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: виж точка 8.11. от протокола от 14.3.2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност