Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2567(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0130/2013

Debatten :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Stemmingen :

PV 14/03/2013 - 8.11

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0098

Notulen
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg

5. Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Morten Løkkegaard, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Morten Løkkegaard, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Nicole Sinclaire, niet-fractiegebonden lid, Marco Scurria, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emine Bozkurt, Mitro Repo en Santiago Fisas Ayxela.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papanikolaou en Jacek Olgierd Kurski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid en Marco Scurria, namens de PPE-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou en Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch en Jürgen Creutzmann, namens de ALDE-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 14.3.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid