Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2567(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0130/2013

Debaty :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Głosowanie :

PV 14/03/2013 - 8.11

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0098

Protokół
Czwartek, 14 marca 2013 r. - Strasburg

5. Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Nicole Sinclaire, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Mortena Løkkegaarda, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Marco Scurria, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Ivo Vajgla, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Emine Bozkurt, Mitro Repo i Santiago Fisas Ayxela.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georgios Papanikolaou i Jacek Olgierd Kurski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver i Petru Constantin Luhan.

Głos zabrała Androulla Vassiliou.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert i Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid i Marco Scurria w imieniu grupy PPE, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch i Jürgen Creutzmann w imieniu grupy ALDE, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 14.3.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności