Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2567(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0130/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.11

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0098

Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg

5. Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe (2013/2567(RSP))

Androulla Vassiliou (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet v mene skupiny PPE, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D, Morten Løkkegaard v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Gerard Batten v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Morten Løkkegaard, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, Marco Scurria, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Emine Bozkurt, Hannu Takkula, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu Houillon, Olga Sehnalová, Salvatore Iacolino, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Emine Bozkurt, Mitro Repo a Santiago Fisas Ayxela.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papanikolaou a Jacek Olgierd Kurski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula, Jaroslav Paška, Erik Bánki, Hubert Pirker, Milan Zver a Petru Constantin Luhan.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Emine Bozkurt, Petra Kammerevert a Mitro Repo v mene skupiny S&D, Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid a Marco Scurria v mene skupiny PPE o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe (2013/2567(RSP)) (B7-0130/2013);

- Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE o ovplyvňovaní športových výsledkov a korupcii v športe (2013/2567(RSP)) (B7-0131/2013);

-Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch a Jürgen Creutzmann v mene skupiny ALDE o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe (2013/2567(RSP)) (B7-0139/2013);

- Emma McClarkin v mene skupiny ECR o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe (2013/2567(RSP)) (B7-0140/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe (2013/2567(RSP)) (B7-0141/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: pozri bod 8.11. zápisnice zo dňa 14.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia