Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2542(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0095/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0095

Zápis
Čtvrtek, 14. března 2013 - Štrasburk

8.8. Situace v Egyptě (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 a B7-0100/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0095/2013

(nahrazující B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 a B7-0100/2013):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri a Kristian Vigenin za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski a Sajjad Karim za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0095)

(Návrh usnesení B7-0098/2013 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Judith Sargentini předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí