Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2542(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0095/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0095

Notulen
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg

8.8. De situatie in Egypte (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 en B7-0100/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0095/2013

(ter vervanging van B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 en B7-0100/2013):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0095)

(Ontwerpresolutie B7-0098/2013 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Judith Sargentini heeft een mondeling amendement voorgesteld op paragraaf 2, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid