Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2542(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0095/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2013 - 8.8
CRE 14/03/2013 - 8.8

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0095

Proces-verbal
Joi, 14 martie 2013 - Strasbourg

8.8. Situația din Egipt (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-0099/2013 şi B7-0100/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0095/2013

(care înlocuieşte B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0099/2013 şi B7-0100/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda şi Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski şi Sajjad Karim, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0095)

(Propunerea de rezoluţie B7-0098/2013 a devenit caducă.)

Intervenţii

Judith Sargentini a prezentat un amendament oral la punctul 2, care a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate