Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2565(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0132/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2013 - 8.9

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0096

Zápis
Čtvrtek, 14. března 2013 - Štrasburk

8.9. Jaderné hrozby a lidská práva v Severní Koreji (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 a B7-0138/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0132/2013

(nahrazující B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 a B7-0138/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa a David Martin za skupinu S&D,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg a Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Anna Rosbach a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR,

Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0096)

Právní upozornění - Ochrana soukromí