Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2565(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0132/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2013 - 8.9

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0096

Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2013 - Strasbourg

8.9. Tuumaoht ja inimõigused Põhja-Koreas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 ja B7-0138/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0132/2013

(asendades B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 ja B7-0138/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa ja David Martin fraktsiooni S&D nimel,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg ja Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Anna Rosbach ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel,

Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0096)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika