Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2565(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0132/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2013 - 8.9

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0096

Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

8.9. Pohjois-Korean ydinaseuhka ja ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 ja B7-0138/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0132/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 ja B7-0138/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg ja Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Anna Rosbach ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0096)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö