Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2565(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0132/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2013 - 8.9

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0096

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. kovo 14 d. - Strasbūras

8.9. Branduolinė grėsmė ir žmogaus teisės Šiaurės Korėjoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 ir B7-0138/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0132/2013

(vietoj B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 ir B7-0138/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa ir David Martin S&D frakcijos vardu,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg ir Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Anna Rosbach ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu,

Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0096)

Teisinė informacija - Privatumo politika