Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2565(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0132/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.9

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0096

Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg

8.9. Jadrové hrozby a ľudské práva v Severnej Kórei (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 a B7-0138/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0132/2013

(nahrádzajúci B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 a B7-0138/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa a David Martin v mene skupiny S&D,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg a Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Anna Rosbach a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR,

Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0096)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia