Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2565(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0132/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 8.9

Antagna texter :

P7_TA(2013)0096

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

8.9. Kärnvapenhot och mänskliga rättigheter i Nordkorea (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 och B7-0138/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0132/2013

(ersätter B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-0137/2013 och B7-0138/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Herbert Reul, Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Marietta Giannakou, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Peter Šťastný och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, George Sabin Cutaş, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Maria Eleni Koppa och David Martin för S&D-gruppen,

Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Graham Watson, Kristiina Ojuland och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg och Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Anna Rosbach och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen,

Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0096)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy