Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0130/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 8.11

Приети текстове :

P7_TA(2013)0098

Протокол
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург

8.11. Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 и B7-0141/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0130/2013

(за замяна на B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 и B7-0141/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria и Manfred Weber, от името на групата PPE,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert и Mitro Repo, от името на групата S&D,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch и Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE,

Emma McClarkin, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0098)

Правна информация - Политика за поверителност