Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2567(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0130/2013

Debatten :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Stemmingen :

PV 14/03/2013 - 8.11

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0098

Notulen
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg

8.11. Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 en B7-0141/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0130/2013

(ter vervanging van B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 en B7-0141/2013):

ingediend door de volgende leden:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch en Jürgen Creutzmann, namens de ALDE-Fractie,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie,

Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0098)

Juridische mededeling - Privacybeleid