Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0130/2013

Debatter :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 8.11

Antagna texter :

P7_TA(2013)0098

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

8.11. Uppgjorda matcher och korruption inom idrotten (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 och B7-0141/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0130/2013

(ersätter B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013 och B7-0141/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Roberta Angelilli, Zoltán Bagó, Erik Bánki, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria och Manfred Weber för PPE-gruppen,

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert och Mitro Repo för S&D-gruppen,

Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Liam Aylward, Robert Rochefort, Nadja Hirsch och Jürgen Creutzmann för ALDE-gruppen,

Rebecca Harms, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen,

Emma McClarkin för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0098)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy