Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. března 2013 - Štrasburk

8. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Potito Salatto.


8.1. Energetický plán do roku 2050 (hlasování)

8.2. Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (hlasování)

8.3. Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (hlasování)

8.4. Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory (hlasování)

8.5. Integrace migrantů, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace systémů sociálního zabezpečení (hlasování)

8.6. Ohrožení zdraví při práci v souvislosti s azbestem a výhledy na zrušení všech používaných azbestů (hlasování)

8.7. Statut evropské vzájemné společnosti (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

8.8. Situace v Egyptě (hlasování)

8.9. Jaderné hrozby a lidská práva v Severní Koreji (hlasování)

8.10. Vzahy mezi EU a Čínou (hlasování)

8.11. Manipulace s výsledky zápasů a korupce ve sportu (hlasování)

8.12. Celosvětový hodnotový řetězec bavlny (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí