Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2013 - Strasbourg

8. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Potito Salatto.


8.1. Energia tegevuskava aastani 2050 (hääletus)

8.2. Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) (hääletus)

8.3. Rassismi, ksenofoobia ja vihakuritegude vastase võitluse tugevdamine (hääletus)

8.4. Inimeste tervise kaitsmine sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate eest (hääletus)

8.5. Rändajate integreerimine, selle mõju tööturule ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde (hääletus)

8.6. Asbestiga seotud töötervishoiu ohud ja kogu kasutusel oleva asbesti kõrvaldamise väljavaated (hääletus)

8.7. Euroopa vastastikuse ühingu põhikiri (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

8.8. Olukord Egiptuses (hääletus)

8.9. Tuumaoht ja inimõigused Põhja-Koreas (hääletus)

8.10. ELi ja Hiina suhted (hääletus)

8.11. Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis (hääletus)

8.12. Puuvilla globaalne väärtusahel (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika