Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2561(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0133/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0100

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

13.1. Η κατάσταση στο Μπαγκλαντές
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 και B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Οι Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jolanta Emilia Hibner και Rui Tavares.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου