Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2561(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0133/2013

Debatter :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Antagna texter :

P7_TA(2013)0100

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

13.1. Situationen in Bangladesh
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 och B7-0146/2013 (2013/2561(RSP))

Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jean Lambert, Cecilia Wikström och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, och Elena Băsescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jolanta Emilia Hibner och Rui Tavares.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.1 i protokollet av den 14.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy