Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2562(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0147/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 14.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

13.2. Ιράκ: η δραματική κατάσταση των μειονοτικών ομάδων, ειδικότερα των Τουρκμένων
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 και B7-0152/2013 (2013/2562(RSP))

Οι Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Barbara Lochbihler, Struan Stevenson, Metin Kazak και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristiina Ojuland, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Petri Sarvamaa και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sari Essayah και George Sabin Cutaş.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου