Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2563(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0154/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

13.3. Η περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και η κατάσταση των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 και B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Οι Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Paul Murphy παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Joanna Senyszyn και Emer Costello.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Paolo Francesco Silvestris και Jill Evans.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου