Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2563(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0154/2013

Debatter :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 14.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0102

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

13.3. Fallet med Arafat Jaradat och situationen för palestinska fångar i israeliska fängelser
CRE

Resolutionsförslag B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 och B7-0158/2013 (2013/2563(RSP))

Eija-Riitta Korhola, Véronique De Keyser, Margrete Auken, Annemie Neyts-Uyttebroeck och Paul Murphy redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen, Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Joanna Senyszyn och Emer Costello.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Paolo Francesco Silvestris och Jill Evans.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.3 i protokollet av den 14.3.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy