Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2561(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0133/2013

Forhandlinger :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Afstemninger :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0100

Protokol
Torsdag den 14. marts 2013 - Strasbourg

14.1. Situationen i Bangladesh (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 og B7-0146/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0133/2013

(erstatter B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 og B7-0146/2013):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn og Mitro Repo for S&D-Gruppen

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen og Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Jaroslav Paška

Vedtaget (P7_TA(2013)0100)

Indlæg

Barbara Lochbihler havde stillet en mundtligt ændringsforslag til punkt J, hvilket var blevet godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik