Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2561(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0133/2013

Arutelud :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Hääletused :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0100

Protokoll
Neljapäev, 14. märts 2013 - Strasbourg

14.1. Olukord Bangladeshis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0133/2013

(asendades B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn ja Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Jaroslav Paška

Vastu võetud (P7_TA(2013)0100)

Sõnavõtt

Barbara Lochbihler, kes esitas põhjenduse J kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika