Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2561(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0133/2013

Keskustelut :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Äänestykset :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0100

Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

14.1. Bangladeshin tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0133/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 ja B7-0146/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0100)

Puheenvuoro:

Barbara Lochbihler esitti johdanto-osan J kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö