Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2561(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0133/2013

Debates :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Balsojumi :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0100

Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts - Strasbūra

14.1. Stāvoklis Bangladešā (balsošana)
Stenogramma

Rezolūciju priekšlikumi B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 un B7-0146/2013.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0133/2013

(aizstāj B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 un B7-0146/2013)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn un Mitro Repo S&D grupas vārdā,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen un Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Jaroslav Paška.

Pieņemts (P7_TA(2013)0100).

Uzstāšanās

Barbara Lochbihler ierosināja mutisku grozījumu J apsvērumam, un šis grozījums tika pieņemts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika