Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2561(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0133/2013

Dezbateri :

PV 14/03/2013 - 13.1
CRE 14/03/2013 - 13.1

Voturi :

PV 14/03/2013 - 14.1
CRE 14/03/2013 - 14.1

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0100

Proces-verbal
Joi, 14 martie 2013 - Strasbourg

14.1. Situația din Bangladesh (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 şi B7-0146/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0133/2013

(care înlocuieşte B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-0145/2013 şi B7-0146/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D,

Cecilia Wikström, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van Baalen şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR,

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

Jaroslav Paška

Adoptat (P7_TA(2013)0100)

Intervenţie

Barbara Lochbihler a prezentat un amendament oral la considerentul J, care a fost reținut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate