Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2562(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0147/2013

Keskustelut :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Äänestykset :

PV 14/03/2013 - 14.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0101

Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

14.2. Irak: vähemmistöryhmien, erityisesti Irakin turkmeenien, ahdinko (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 ja B7-0152/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0147/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 ja B7-0151/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0101)

(Päätöslauselmaesitys B7-0152/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö