Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2562(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0147/2013

Debatai :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Balsavimas :

PV 14/03/2013 - 14.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0101

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. kovo 14 d. - Strasbūras

14.2. Irakas: sunki mažumų grupių, ypač Irako turkmėnų, padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 ir B7-0152/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0147/2013

(vietoj B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 ir B7-0151/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott ir Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu,

Jaroslav Paška

Priimta (P7_TA(2013)0101)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0152/2013 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika