Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2562(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0147/2013

Debaty :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Głosowanie :

PV 14/03/2013 - 14.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0101

Protokół
Czwartek, 14 marca 2013 r. - Strasburg

14.2. Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 i B7-0152/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0147/2013

(zastępujący B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 i B7-0151/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi i Mitro Repo w imieniu grupy S&D,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR,

Jaroslav Paška

Przyjęto (P7_TA(2013)0101)

(Projekt rezolucji B7-0152/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności