Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2562(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0147/2013

Dezbateri :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Voturi :

PV 14/03/2013 - 14.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0101

Proces-verbal
Joi, 14 martie 2013 - Strasbourg

14.2. Irak: situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakienilor de etnie turkmenă (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 şi B7-0152/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0147/2013

(care înlocuieşte B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 şi B7-0151/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott şi Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR,

Jaroslav Paška

Adoptat (P7_TA(2013)0101)

(Propunerea de rezoluţie B7-0152/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate