Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2562(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0147/2013

Rozpravy :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 14.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0101

Zápisnica
Štvrtok, 14. marca 2013 - Štrasburg

14.2. Irak: zlá situácia v postavení menšín, najmä Iračanov turkménskej národnosti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 a B7-0152/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0147/2013

(nahrádzajúci B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 a B7-0151/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi a Mitro Repo v mene skupiny S&D,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR,

Jaroslav Paška

Prijatý (P7_TA(2013)0101)

(Návrh uznesenia B7-0152/2013 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia