Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2562(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0147/2013

Debatter :

PV 14/03/2013 - 13.2
CRE 14/03/2013 - 13.2

Omröstningar :

PV 14/03/2013 - 14.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0101

Protokoll
Torsdagen den 14 mars 2013 - Strasbourg

14.2. Irak: den svåra situationen för minoriteter, särskilt den irakiska turkmenska befolkningen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-0151/2013 och B7-0152/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0147/2013

(ersätter B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013 och B7-0151/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi och Mitro Repo för S&D-gruppen,

Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen,

Jaroslav Paška

Antogs (P7_TA(2013)0101)

(Resolutionsförslag B7-0152/2013 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy