Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2563(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0154/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 14.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0102

Протокол
Четвъртък, 14 март 2013 г. - Страсбург

14.3. Случаят на Арафат Ярадат и положението на палестинските затворници в израелските затвори (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 и B7-0158/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0153/2013

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0154/2013

(за замяна на B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 и B7-0158/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari и Robert Goebbels, от името на групата S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson и Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Jaroslav Paška

приема се (P7_TA(2013)0102)

(Предложението за резолюция B7-0156/2013 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност