Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2563(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0154/2013

Keskustelut :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Äänestykset :

PV 14/03/2013 - 14.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0102

Pöytäkirja
Torstai 14. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

14.3. Arafat Jaradatin tapaus ja palestiinalaisvankien tilanne Israelin vankiloissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 ja B7-0158/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0153/2013

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0154/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 ja B7-0158/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0102)

(Päätöslauselmaesitys B7-0156/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö