Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2563(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0154/2013

Debatten :

PV 14/03/2013 - 13.3
CRE 14/03/2013 - 13.3

Stemmingen :

PV 14/03/2013 - 14.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0102

Notulen
Donderdag 14 maart 2013 - Straatsburg

14.3. De zaak van Arafat Jaradat en de situatie van Palestijnse gedetineerden in Israëlische gevangenissen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-0157/2013 en B7-0158/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0153/2013

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0154/2013

(ter vervanging van B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0157/2013 en B7-0158/2013):

ingediend door de volgende leden:

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Graham Watson en Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie,

Margrete Auken, Jill Evans, Mark Demesmaeker, Keith Taylor, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie,

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Martina Anderson en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Jaroslav Paška

Aangenomen (P7_TA(2013)0102)

(Ontwerpresolutie B7-0156/2013 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid